• Giovanni Mastrandrea with Minister Ivo Ivanovski